Socorros y Emergencias

 
 
 
Departament de Socors i emergències
 
Està integrat per 45 voluntaris, que presten els serveis relacionats amb l'ambit de Salut

 
 
El seu servei està dividit en dues activitats

- Serveis Preventius
- Intervenció en emergènciesServeis Preventius
 
Son serveis disposats per fer una primera intervenció en cas de que sigui necessari, en activitats esportives, festes populars, activitats lúdiques, concerts, etc, sempre que els organitzadors de l'activitat, requereixin la nostra presència.

Aquests dispositius estan formats per personal sanitari amb la formació adequada, farmacioles, i si s'escau per ambulàncies o altre material que resulti adient a l'activitat i els seus riscos.

La seva funció en cas de produir-se lesions en el transcurs de l'activitat serà prestar les primeres assistències i traslladar, en cas de ser necessari, a un centre mèdic a la persona o persones afectades.

El personal que presta aquest servei es voluntari i està en possessió dels títols de Atenció Sanitària Immediata Nivell 2, Auxiliar Sanitari de Transport o Tècnic en Transport Sanitari.

Durant l'any Creu Roja a Sant Feliu, fa uns 100 serveis preventius.

Destaquem per la seva envergadura:

Festes Majors de Sant Feliu
La Fira
Campanya de Reis
 
 
 

Intervenció en emergències
 
El personal del Departament de Socors i Emergències, està disposat per intervindre en totes les emergències que es puguin produir als termes municipals de Sant Feliu i també a las que es puguin produir a qualsevol altre municipi, prestant el seu suport als serveis ordinaris d'urgència que la sanitat pública té a Catalunya.
 

En diferents ocasions aquest dispositiu s'ha tingut que activar com a conseqüència d'incendis, aiguats, persones extraviades, i altres circumstàncies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario